naama-carmi.com
שלוש הערות על הבחירות (2)
מפלגה של מספרי שתיים לשעבר זה מתחיל להסתמן כמגמה: ביותר משתי מפלגות הפסיד מי שראה את המקום השני כשמור לו (בטאבו, כנראה). מעבר לזעזוע האישי, לפחות באחת זה גרם ממש לרעידת אדמה. באחרת להפסקה זמנית של …