naama-carmi.com
עבר שבוע (ל"ט): היועצים, העיתונות והדמוקרטיה
בובה של יועצים? לא עבר יום מאז יצאתי מהארץ, וראש הממשלה מאושפז במצב ידוע בבית-החולים. אחרי שסיפרו לנו על הטיפול הכושל של הרופאים (באשפוז הראשון), מטילים כעת את האחריות על היועצים. הם אלו שלחצו שראש…