naama-carmi.com
אפרטהייד? לא, בסך הכל נשים
"הנהג יורד מהאוטובוס, אומד את הקהל ומודיע: 'יש מקום לשלושה נוצרים. לא ליהודים'. כבר קרה שיהודי נדרש לרדת מן האוטובוס שעליו כבר עלה כי אסור לנוצרי לשבת לידו. פעם נדרש יהודי לעבור לחלק האחורי של…