naama-carmi.com
הנקודה העיוורת של השמאל
"מנהיגי העולם לא יהפכו את העוני להיסטוריה עד שהם לא יהפכו את האפליה על בסיס מין להיסטוריה", קובעת מנכ"ל קרן האוכלוסין של האו"ם (UNFPA), תורייה אחמד עובייד, לרגל פרסום הדו"ח…