naama-carmi.com
בשם אומרם: מהאטמה גנדי החדש
בשבוע שעבר כתבתי על כך שקצפם של מנהיגים מוסלמים בבריטניה יצא על ה-BBC בשל תכנית ביקורתית כלפיהם, עוד טרם שידורה (אייטם אחרון כאן). יש המשך. ראש המועצה המוסלמית בבריטניה, סר איקבל סקרנייה, בתגובתו ל…