naama-carmi.com
עבר שבוע (ל"ג)
מייקל ג'קסון בגוש קטיף / כמה מוכר / שלום לסר יאן? (או: הלכתי להשתין וז'אן נהרג) / איך שגלגל מסתובב להעמיד לדין הכתבות הצוננות של ה-BBC הרחיקו מאתנו את ה"חוויה" של הצפייה בכל פרט חם של ארו…