naama-carmi.com
עבר שבוע (ל"ב)
זכויות ילדים: תלוי מאיזה לאום במכתב למערכת הארץ מיום חמישי, הפנה ח"כ אורי אריאל – בכובעו כחבר הוועדה לזכויות הילד – את תשומת לבנו לאמנה לזכויות הילד, המחייבת את המדינות שהן צד לה לבדוק שחקיקתן…