naama-carmi.com
בזכות ולא בחסד
על המחאה ועל הביקורת מפגן ההומניטריות הענק שנראה בלונדון בשבת בצהריים, כמו בערים אחרות של מדינות ה-G8, היה ללא ספק מרשים ביותר. המארגנים מדגישים את רצונם בצדק, לא בצדקה: בניגוד ל-live aid של שנות ה…