naama-carmi.com
כרטיס לכיוון אחד לזימבבוואה
רוברט מוגאבה מנהל שלטון אימים בזימבבוואה. לא רק התרת דמם של מעט הלבנים שנותרו שם, אלא דיכוי כל החירויות, רדיפה והרעבה שיטתית של אוכלוסייה המתנגדת לשלטונו, והרס בתים המוני המותיר מאות אלפי אנשים עני…