naama-carmi.com
החטא ועונשו – הפרטת בתי כלא
בימים אלה פירסמה עמותת רופאים לזכויות אדם נייר עמדה שכתבתי עבורם, על הפרטת בתי-כלא (תחקיר: עינת גל). להלן התקציר של נייר העמדה, המופיע בתחילתו. ניתן לקרוא את המסמך המלא כאן או לפנות למשרדי העמותה ע…