naama-carmi.com
הלכת מירנדה
שני דברים קרו ב-13 ביוני. הראשון הוא שנולדתי בו. השני (לא באותה שנה) – בית המשפט העליון האמריקני נתן את פסיקתו ב'פרשת מירנדה'. מאז אתם רואים בסדרות המשטרה בטלוויזיה את השוטר שאומר: "הקרא…