naama-carmi.com
עבר שבוע (כ"ט)
המסר של צה"ל מ"פ בשריון הודח משום שלא הפעיל אמצעים לפיזור הפגנות נגד פלסטינים שהסתערו על הגדר והפילו כמאה מטר ממנה. הקצין טען כי לא עשה זאת בגלל חשש לפגוע בילדים ובנשים שנכחו בהפגנה. תגוב…