naama-carmi.com
פרס אורנג' לסיפורת ושאלת ה"גטואיזציה"
בריטניה משופעת בתחרויות ובפרסים ספרותיים. הערב הוכרזה הזוכה בפרס אורנג' לסיפורת – תחרות הפתוחה לכותבות נשים בלבד – ליונל שרייבר על ספרה חייבים לדבר על קווין. פרס ספרותי המיועד לנשים בלב…