naama-carmi.com
והזוכה הוא…
פרס הבּוּקר הבינלאומי, והחוקה האירופית שנדחתה. גלויה מלונדון. הכותרת הראשית בגרדיאן היום מבשרת על הזוכה בפרס הבוקר הבינלאומי. עוד לפני הידיעה התורנית על המשבר באיחוד האירופי עם דחיית החוקה במשאלי ה…