naama-carmi.com
בארצו של ייטס
ומדוע דווקא בארצו של ו"ב ייטס, תשאלו, ולא בארצם של הסופרים הגדולים האחרים שאירלנד משופעת בהם? סוויפט, ג'ויס, שואו ובקט, אם למנות רק אחדים? כי ממש כפי שאזור קונמארה שממנו התחלנו את טיולנו נקרא …