naama-carmi.com
מוזיאון הרעב
אירלנד ידעה כמה תקופות של רעב; באחת מהן מתו כרבע מיליון בני-אדם. אבל כשאומרים "הרעב" מתכוונים בדרך-כלל למה שמכונה רעב תפוחי האדמה, בשנות ה-40 של המאה ה-19. בתקופה זו כמחצית מהאוכלוסייה בא…