naama-carmi.com
קורטוב של צדק
בניגוד לציפיות, לא הטילה ארה"ב וטו על החלטת מועצת הביטחון מיום 31 במרץ, אלא רק נמנעה. כך יכולה היתה מועצת הביטחון להעביר אל בית הדין הפלילי הבינלאומי – לראשונה מאז נוסד – 51 מקרים …