naama-carmi.com
חרמות וטיהורים
איגוד המרצים המוביל בבריטניה מתכוון, כנראה, להקים ועדה מיוחדת שתְתַשְׁאֵל אקדמאים ישראלים על עמדתם לגבי השטחים הכבושים בידי ישראל. מרצים שיסרבו לגנות את פעולות ממשלתם – יוחרמו בידי האיגוד. אכ…