naama-carmi.com
8 במרץ (ב')
ה-8 במרץ הוא יום האשה הבינלאומי. יום מאבק למען זכויות נשים, שלמרבה הצער מנוכס בחוגים רחבים לכדי עוד יום פינוק לנשים. זה טוב למכירות של הפרחים והשוקולד אבל זה מחלחל עמוק יותר, לתפיסה החותרת תחת ההכר…