naama-carmi.com
מפני שזה יקרה שוב
על גולאג מאת אן אפלבאום פורסם בנוסח מעט שונה במעריב, 21.1.05, תחת הכותרת 'זה קרה, זה יקרה' מחקרה עב-הכרס של אן אפלבאום על מחנות הכפייה הסובייטיים הוא ספר חשוב, וחשוב שנוסף למדף העברי. יש לציין זאת …