naama-carmi.com
עבר שבוע (כ"ה)
מי תומך באפרטהייד? זאב סגל כותב בהארץ של יום שישי נגד השימוש בצה"ל במטרה לפנות ישובים. מה לצה"ל ולפינוי ישובים? הוא שואל. ובכן, לשאלה הזאת יש שתי תשובות. התשובה הפורמלית יותר היא כי אותם …