naama-carmi.com
10 בדצמבר: בסימן חינוך
ב-10 בדצמבר מדי שנה מציינים את יום זכויות האדם הבינלאומי. זהו היום שבו, ב-1948, קיבלה העצרת הכללית של האו"ם את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. השנה מצוין היום בסימן חינוך לזכויות אדם. יע…