naama-carmi.com
הקץ לזבל?
בעקבות ידיעה בהארץ היום על איגוד ישראלי למלחמה בדואר זבל, הגעתי לאתר של הארגון, שמקדם הצעת חוק לאכיפת הגבלות על הזבלנים. באמצעות האתר מתכוון האיגוד לספק שירות מיוחד לגולשים: מי שיקבל דואר זבל יוכל …