naama-carmi.com
על משפחתי וחיות אחרות
לרגל הצטרפותה של שלג למשפחתנו, שידור חוזר של הביקורת שכתבתי על הספר מפגשים טיפוליים עם חיות מחמד, שפורסמה ב"מעריב" בספטמבר 2000.…