naama-carmi.com
פונר
למי שהחמיץ אמש, יש הזדמנות שנייה לצפות הערב בסרט "מכיוון היער" (ערוץ 8 בשעה 21:40), המספר על גיא ההריגה של 100,000 בני-אדם, מהם כ-70,000 יהודים, שנרצחו ביריות ליד פונר שבליטא. הסרט מ…