naama-carmi.com
עבר שבוע (כ"א)
קשטו עצמכם תחילה דרור שטרנשסוס, הפרסומאי של יוזמת ז'נבה, הביא בשמחה לחדשות הלילה של הערוץ הראשון סקר חם "מן התנור", כלשונו, לגבי היציאה מעזה, שנערך בקרב מדגם מייצג באוכלוסייה היהודית. בלי…