naama-carmi.com
עבר שבוע (י"ט)
התעללות לשמה? הדס שטייף גוללה בגלי צה"ל סיפור מחריד של התעללות מג"בניקים בפלסטינים, כולל שפיכת שתן על פניהם, הטבעת הכרטיס המגנטי של אחד מהם בשלולית שתן וציוויו "לדוג" אותו בפיו …