naama-carmi.com
כשהנוכחות מלכתחילה אינה חוקית
פורסם בהארץ 22.9.04 פינוי היישובים מהשטחים הוגדר לאחרונה, בגילוי דעת של אנשי ימין, "פשע נגד האנושות". הפרופ' יצחק זמיר ("גילוי דעת מעודד הפקרות", הארץ, 19.9) צודק במסקנתו כי אין…