naama-carmi.com
עבר שבוע (י"ז)
אבן בוחן איך יודעים שרווחה נהפכה לנושא חשוב בעיני התקשורת? פשוט מאד: הפאנל רב-המשתתפים בנושא ב'פוליטיקה' היה על טהרת הגברים. התקדמות קרן האור בסיפורו של רן רזניק על החשד כי חברות פרטיות מקבלות שלא …