naama-carmi.com
פשעים ועבירות (קלות?)
רק לפני יומיים ראיתי את מירנדה מ'סקס והעיר' מדברת בצ'כית עם קארי, ואתמול נחתתי הישר אל העצומה החדשה הקובעת כי פינוי התנחלויות הוא פשע נגד האנושות. אמנת רומא קובעת, בין היתר, מה נחשב לפשעים נגד האנו…