naama-carmi.com
"הבי לי את נידחייך"
לכבוד פתיחתו מחדש של פסל החירות למבקרים, הנה קטע משירה של אמה לזארוס The New Colossus שנכתב בזמנו לכבוד הפסל וחרוט על המעמד שלו. "…הבי לי את נידחייך, את ענייך, את ההמונים המצטופפים השואפ…