naama-carmi.com
אלטנוילנד
הרשימה הזאת תוכננה לעלות בסוף השבוע: ב-כ' בתמוז (זה היה ביום שישי) צוינו 100 שנה למותו של הרצל; אלא שארועי האג דחקו אותה. אולי באופן סמלי למדי, שמדגיש את הפער ההולך ומתרחב בין חזונו מכמיר הלב של הר…