naama-carmi.com
כשהתקע מוצא את השקע
…מתחשמלים בהאזנה לתמלילי הקלטת הלוהטת שהביאה אילה חסון לערוץ הראשון היה משהו מחשמֵל, תרתי משמע. אין מה להכביר מילים על המעשה החמור של השר פריצקי, שסיים את הקריירה הפוליטית שלו ובצדק. אבל פריצ…