naama-carmi.com
אשקלונקייה
אנשי ציבור באשקלון מבקשים להרחיק ערבים ובדווים אזרחי ישראל ממקומות הבילוי בעיר ולמנוע מהם להישאר ללון בה. לטענתם, הם "מתרועעים עם נערות מקומיות". בין הפונים לראש העיר בבקשה: חבר מועצ…