naama-carmi.com
הביצ'יות בידינו
בין היוצאים להגנתה של פרקליטות המדינה, במהומה האחרונה, בלט יהושע רזניק, לשעבר המשנה לפרקליטת המדינה. ראוי לציון מיוחד, שכן בין רזניק לארבל בפרט ולפרקליטות בכלל יש הרבה דם רע. אבל מה חלקו של רזניק ב…