naama-carmi.com
שִׂמְלָה לְכָה, קָצִין תִּהְיֶה-לָּנוּ
"וְנָתַתִּי נְעָרִים, שָׂרֵיהֶם; וְתַעֲלוּלִים, יִמְשְׁלוּ-בָם" הקרקס שמתרחש לנגד עינינו מאז יום שישי לובש ממדים של פארסה. שרים מתחבאים משליחיו של ראש הממשלה על-מנת שלא לקבל את מכתבי הפיט…