naama-carmi.com
על עינוּיָם של אחרים
סוזן סונטאג, מבקרת תרבות וסופרת (*), כותבת במוסף של הניו-יורק טיימס על התמונות מכלא אבו-ר'אריב, על ההתרכזות בדימויים במקום במציאות שהם מייצגים ועל מכבסת המילים שמנסה להסתיר את מה שמאחוריהן. (*) לעב…