naama-carmi.com
שאלות מטרידות
טארק נוג'ידאת, יוסף סביח ושריף עיד שוחררו למעצר בית לאחר שישבו במעצר 10 חודשים והועמדו לדין על רצח שכעת המשטרה מודה שאחרים ביצעו לכאורה. הפרשה מחייבת בדיקה מקיפה ונחרצת, שכן היא מאיימת להיות אחת מה…