naama-carmi.com
השלמות
מסיבות אישיות הייתי צריכה להעלות את סיכום השבוע שלי כבר ביום חמישי. אבל עם שתי ה"פנינים" הבאות מעיתוני סוף השבוע אין לי חשק לחכות עד הפעם הבאה. בכתבתה של עמירה הס, על מכות שחטפו עצורים מש…