naama-carmi.com
כמה שווים חיים של פלסטיני?
חצי שנה מאסר, ממנה חודשיים בפועל וארבעה חודשים על-תנאי. זה העונש שהוטל על סרן צבי קורצקי, בנוסף להורדה לדרגת סגן, על גרימת מוות ברשלנות של נער בן 16. זוהי הפעם הראשונה (חוזרת: הראשונה) מתחילת העימו…