naama-carmi.com
קשטו עצמכם תחילה
כבר זמן רב אני מנסה לרדת לחקר התופעה הזאת: ארגונים שאינם מקיימים בתוכם את העקרונות שלהם הם מטיפים בריש גלי. ארגון זכויות-אדם שעיקר פעילותו בביקורת הרשויות איננו יכול לשאת ביקורת עליו עצמו; שמטיף כי…