naama-carmi.com
עבר שבוע (ו')
בית חם קודם כל דיני נפשות: גורת כלבים מתוקה להפליא שמצאתי, מחפשת בית חם. שמנמנותה מעידה כי הגיעה מבית של ממש וכנראה נזרקה על-ידי ערלי-לב. בינתיים אספתי אותה אבל לא אוכל להמשיך להחזיק בה כי משי, החת…