naama-carmi.com
איפה אתם בסגר?
כשאנחנו קוראים בכל שנה "עבדים היינו לפרעה במצרים" (שהיא, אגב, התשובה ל"מה נשתנה"), אנחנו לא רק זוכרים אלא גם נחושים בדעתנו לא לשוב להיות עבדים. אלא שעבדים אפשר להיות גם כשא…