naama-carmi.com
"אחד שפותר בעיות"
מקורבי נציב השב"ס מבטאים היום את כעסו על היועץ המשפטי שלו, שהסביר לו מדוע אי-אפשר למנוע מיגאל עמיר להינשא. הנציב גנות קיווה לקבל הסבר משפטי הפוך, איך למנוע ממנו זכות זו. "יועץ משפטי טוב ה…