naama-carmi.com
משורה תשחרר רק הפנסיה
בכתבתו של אביב הורביץ בהעיר על התפטרות עורך הארץ ("רעידת אדמה בהארץ". נו, באמת), נכתב כי המו"ל עמוס שוקן ציפה לראות את חנוך מרמרי בתפקיד עורך העיתון עד צאתו לגמלאות. לא ברור אם זו אכ…