naama-carmi.com
שווים ושווים יותר – גרסת השובתים
בטלוויזיה דוּוח כי שר האוצר בנימין נתניהו, שחזר היום מחו"ל, לא נאלץ לחכות בתורי הענק במכס. הרי לכם בקליפת אגוז הסיבה לאי-הצלחתם של השובתים לגייס תמיכה ציבורית במאבקם. המנטרה השחוקה שלהם היא כי…