naama-carmi.com
מיהו פליט?
היוזמה מבורכת. הפרטים – קצת פחות. והמפתח נשאר אצל הפליטים התחושה הראשונה עם הפרסומים על הבנות ז'נווה היא קורת-רוח על עצם היוזמה ופירותיה, עניין וסקרנות לבחון אותם לעומקם. התעמקות כזאת (בינתיי…