naama-carmi.com
על הימים האפלים
אני לא שולטת לחלוטין בזהותם של כל סגני השרים במשלה. אבל מרגע שראיתי אתמול בטלוויזיה את מופע האימים של צבי הנדל, שממנו למדתי כי הוא מכהן כסגן שרת החינוך, הבנתי כי הכל יכול להיות. (הבנתי את זה כמובן …