naama-carmi.com
היענות
היועץ המשפטי לממשלה נענה לדרישת ארגון 'עדאלה' לחקור את נסיבות מותו של עציר בתא-המעצר בקרית מלאכי, ב-17 באוגוסט. רגע, לא חוקרים את נסיבות מותו של כל עציר שמת במעצר? זה לא בפרוטוקול? הרי למדינה אחריו…