naama-carmi.com
ויהי אור?
ב-1 בספטמבר תפרסם ועדת אור את מסקנותיה. כמעט 3 שנים לאחר ארועי 2000, שבהם נהרגו 13 אזרחים ערבים מאש המשטרה. התוצאות מעידות כי היה כאן שימוש מופרז בכוח. גם הפגנות לא שלוות, הקרובות יותר להגדרה של הת…